Sterkstrøm

 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Modernisering og rehabilitering
 • Lys og varmeanlegg
 • Varmekabelanlegg/gulvvarme i bolig, forretninger og industribygg
 • Butikk- og industribelysning
 • Maksimalvoktere, Enøktiltak
 • Nødstrømsanlegg
 • KNX anlegg (intelligente installasjoner)
 • Serviceavtaler
 • IDV/IK foreskriften, Tilstandsrapport
 • Tavler
 • Jordingsanlegg

Svakstrøm

 • Dataspredenett
 • Porttelefon
 • Nødlys
 • Brannalarm

Kontakt oss

Kontakt oss

Elektrikertjenesten as     /     Ekebergveien 312     /     1166 Oslo     /     org.nr 978614760

Utviklet av Imaker as