Tjenester rettet mot det private marked

Regelverk

For din sikkerhet er det viktig at du er klar over hvilket ansvar du har for det elektriske anlegget. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for
blant annet elektroforskrifter

Regelverk - les hele saken


Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg?

En av Elektrikertjenesten as sine hovedsatsningersområder er sikkerhetsfilosofi for våre kunder. Vi ønsker ikke å gå i detaljer på konsekvenser med uhell med elektrisk årsak, da vi vet at våre kunder kan forestille seg handlinger selv, i gitte situasjoner.

Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg? - les hele sakenKontakt oss

Kontakt oss

Elektrikertjenesten as     /     Ekebergveien 312     /     1166 Oslo     /     org.nr 978614760

Utviklet av Imaker as