Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Tjenester

Våre tjenester

Sterkstrøm

 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Modernisering og rehabilitering
 • Lys og varmeanlegg
 • Varmekabelanlegg/gulvvarme i bolig, forretninger og industribygg
 • Butikk- og industribelysning
 • Maksimalvoktere, Enøktiltak
 • Nødstrømsanlegg
 • KNX anlegg (intelligente installasjoner)
 • Serviceavtaler
 • IDV/IK foreskriften, Tilstandsrapport
 • Tavler
 • Jordingsanlegg

Svakstrøm

 • Dataspredenett
 • Porttelefon
 • Nødlys
 • Brannalarm

Tjenester rettet mot det private marked

Regelverk

For din sikkerhet er det viktig at du er klar over hvilket ansvar du har for det elektriske anlegget. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) legger føringer for
blant annet elektroforskrifter

Regelverk - les hele saken


Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg?

En av Elektrikertjenesten as sine hovedsatsningersområder er sikkerhetsfilosofi for våre kunder. Vi ønsker ikke å gå i detaljer på konsekvenser med uhell med elektrisk årsak, da vi vet at våre kunder kan forestille seg handlinger selv, i gitte situasjoner.

Bygge nytt, eventuelt gjøre om gammelt anlegg? - les hele saken

Tjenester rettet mot bedriftsmarkedet

Nødstrøm/UPS

Risikovurdering er et av forholdene som skal vurderes ihht Internkontrollforskriften.

Har din virksomhet vurdert konsekvensene ved nettbortfall? Hva vil stoppe opp av maskineri?
Hvilke konsekvenser vil det få, spesielt dersom det blir langvarig (flere timer eller dager)?

Nødstrøm/UPS - les hele saken


Nettleie strømsparing ENØK

Mange bedrifter har et stort sparepotensial på strømkostnader. I denne sammenheng nevnes ventilasjonsanlegg og avtrekksvifter som mulige "strømtyver" i tillegg til varmekabler og andre belastninger uten spesiell styring.

Nettleie strømsparing ENØK - les hele saken


HMS Internkontroll

Forskrift om Helse Miljø og Sikkerhet kom i 1992. Dette er forskrift som pålegger alle bedrifter her i landet å ha et dokumentert system hvordan lovene underlagt forskriften etterleves. Se hva som skal være skriftlig dokumentert i et IK system.

HMS Internkontroll - les hele saken


 

Termografi

Det handler om å oppdage farlige feil i tide, samt gjøre noe med dem.

Termografi - les hele saken


Internkontroll

Styret skal blant annet risikovurdere evetuelle faremomenter med det elektriske anlegget.

Internkontroll - les hele saken


Strømsparing ENØK

Mange borettslag har et stort sparepotensiale på strømkostnaden på fellesanlegg og strømmålere.

Strømsparing ENØK - les hele saken